Titulní stránka » Produkty » Měřiče krevního tlaku » Digitální tonometry poloautomatické

Digitální tonometry poloautomatické

Rossmax CH91Rossmax CH91
Digitální poloautomatický tlakoměr Rossmax CH91 je určen do domácností pro pravidelné měření krevního tlaku.

Záruka 5 let Rossmax arytmie Rossmax 90 pamětí 

 

Na co se ptáte

Kontrola přesnosti měření tlakoměru
Dobrý den, přibližně 10 let vlastním tlakoměr Microlife BP 3AG1 a dosud nebyl kalibrován. Ráda bych ho tedy nechala zkalibrovat, aby bylo domácí měření tlaku co nejpřesnější. Kolik by stála kalibrace tohoto přístroje a kde bych si ji mohla nechat udělat?
Kompletní záruční i pozáruční servis všech tlakoměrů Microlife provádíme v našem servisním středisku na adrese BONECO CR, Viktorinova 80, 588 13 Polná. Tonometr můžete poslat na tuto adresu. V průběhu záruční doby děláme ověření přesnosti jednou zdarma. V případě staršího přístroje stojí ověření přesnosti tlakoměru s případným nastavením přesnosti 171 Kč. Jestliže přístroj již není v záruce, je možné ho nechat zkalibrovat i u jiných subjektů, které se této činnosti věnují.
Jaké zvolit napájení tonometrů Microlife
Již mám doma adaptér, mohu ho použít nebo potřebuji adaptér Microlife? Mohu používat dobíjecí baterie?
Elektronické tonometry Microlife vyžadují specifický zdroj napájení. To je zaručeno pouze použitím baterií nebo adaptérem Microlife. Adaptér byl sestrojen výhradně pro použití našich produktů. Nabíjecí baterie je možné v elektronických tlakoměrech Microlife použít. Používejte však pouze NiMH baterie. Baterie vždy nabíjejte v externí nabíječce. Není možné je dobíjet v tonometru.
Údržba manžety k tonometrům Microlife
Může se manžeta vyprat?
Ne, obecně manžety tonometrů není možné vyprat. Mohlo by to změnit velikost manžety a snížit přesnost. Při normálním používání není nutné manžetu prát. Skvrny na manžetě mohou být opatrně odstraněny hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
Doba potřebná na obnovení krevního oběhu po měření krevního tlaku
Jak dlouho mám čekat mezi jednotlivými měřeními?
Jestliže chcete provést následně několik měření, měli byste mezi nimi čekat nejméně 1 minutu.
Výběr vhodné velikosti manžety
Obvod mé paže je větší než je stanovená hranice na manžetě. Co mám dělat?
Pokud používáte pažní tonometr Microlife, standardní manžeta je vhodná pro obvod paže 22 –32 cm. Jestliže je obvod Vaší paže větší, potřebujete manžetu Microlife vel. „L“, která je zkonstruována pro obvod paže 32 – 42 cm. Nově je možné objednat si manžetu v univerzální velikosti, s obvodem paže 22–42 cm. Výše uvedené rozměry jsou vhodné pro většinu lidí. Jestliže je obvod větší nebo menší, měření elektronickými tonometry není možno provést. V tom případě prosím prodiskutujte nejlepší možný způsob samokontroly krevního tlaku se svým lékařem.
Rozdíl mezi hodnotami krevního tlaku u lékaře a doma
Systolický tlak naměřený tonometrem Microlife je podobný tomu, co naměřil lékař. Ale proč je diastolický tlak na elektronickém tonometru asi o 10 mmHg vyšší?
Diastolický tlak je velmi těžko změřitelný stetoskopickou metodou a velmi moc záleží na schopnostech obsluhy. Vliv může mít i syndrom bílého pláště (jedná se o vliv způsobený psychickým vypětím z návštěvy lékaře).
Porovnání přesnosti měření automatických a poloautomatických tonometrů
Je manuální tonometr stejně přesný jako automatický přístroj?
Oba systémy mají stejnou přesnost. Automatický tonometr obsahuje elektrický kompresorek místo balonku, ale to nemá vliv na přesnost.
Kalilbrace tonometrů Microlife
Proč a kdy mám poslat tonometr k ověření přesnosti?
Tonometry Microlife byly vyvinuty jako přesné přístroje s dlouhou životností. V souladu s mezinárodními normami Vám k zaručení této přesnosti doporučujeme každé dva roky provést ověření přesnosti v našem servisním středisku.
Přesnost měření po pádu tonometru na zem
Jak zjistím, jestli je tonometr stále dostatečně přesný i po dlouhodobém používání nebo např. po pádu na zem?
Obecně, tonometr měří přesně, pokud funguje. Jestliže např. upadl na zem a Vy nezjistíte žádnou závadu při používání, nemusíte si dělat starosti s přesností. Hlavní součásti, které mají rozhodující vliv na přesnost, jsou uloženy v procesorovém programu. Tento software buď pracuje nebo ne. Další díly mající vliv na přesnost měření, jako jsou výpustný ventil a snímač tlaku, jsou velmi dobře ochráněny proti poškození nehodou nebo stárnutím. V ostatních případech doporučujeme v souladu s mezinárodními normami obrátit se na autorizovaného dovozce, aby provedl ověření přesnosti každé dva roky.
Porovnání výsledků měření tonometrů Microlife s jinými typy měřičů krevního tlaku
Než jsem si koupil tonometr Microlife, používal jsem přístroj jiného výrobce. Proč měřím rozdílné hodnoty s přístrojem Microlife?
Většina elektronických měřičů krevního tlaku pracuje na principu oscilometrického snímání. Každý výrobce používá svůj vlastní princip rozboru signálů a nalezení souvisejících hodnot. Proto mezi dvěma tonometry je rozdíl a ten může být potvrzen i klinickými studiemi. Microlife má mnohaleté zkušenosti s rozborem signálů lidského těla a vyhodnocuje krevní tlak velmi přesně. Vysoká přesnost principu používaného tonometry Microlife je potvrzena vyčerpávajícími klinickými zkouškami, které byly provedeny nezávislými zdravotnickými centry nejvyšších mezinárodních standardů. Každý výrobce také použití svého principu aplikuje na „standardní populaci“. Tam může být také důvod, že pro někoho je jeden přístroj vhodnější než jiný. Stejně jako dva doktoři mají rozdílný způsob měření a mohou získat rozdílné výsledky. Dalším důvodem pro rozdílná data může být změna krevního tlaku mezi dvěma měřeními. Ve skutečnosti není možné mít stejnou kondici v následujícím měření. Není neobvyklé, že následující měření provedené na stejném přístroji naměří rozdílný údaj daný nestabilní fyziologickou kondicí a vlivem okolních faktorů (mluvení, hluk, pohyb, atd.)! Jestliže chcete srovnávat dva systémy, musíte vyloučit co nejvíce okolních vlivů. Měření mají být provedena bez okolního rozrušení a podle metodiky uvedené v návodu k obsluze. Každé měření, které chcete porovnávat, musí být provedeno za srovnatelných podmínek a ve stejnou denní dobu. Dbejte na dostatečné uvolnění mezi dvěma měřeními a čekejte mezi nimi nejméně tři minuty. Proveďte s každým přístrojem několik měření a porovnejte průměrné hodnoty. Pouze za předpokladu přesného dodržení návodů k obsluze zjistíte, jak velký je skutečný rozdíl.
Četnost měření krevního tlaku
Jak často a kdy si mám měřit krevní tlak tonometrem Microlife?
Čím více se budete měřit, tím lépe. Ale krevní tlak je velmi nestabilní veličina, uvědomte si, že výsledky nemusí být stále stejné. Porovnávejte si každodenní hodnoty, které jsou změřeny za stejných situací. Měřte se například jednu hodinu po večeři. Měřte se uvolněni a nerozrušeni okolním prostředím. Pro mladého, zdravého člověka stačí kontrola krevního tlaku jednou za měsíc. S věkem by se interval kontroly měl zkracovat. Lidé, kteří jsou léčeni na jakékoliv kardiocvaskulární onemocnění mají informace o četnosti měření od svého ošetřujícího lékaře.
Podmínky pro správné změření krevního tlaku
Za jakých podmínek naměřím nejsprávnější hodnoty?
Měření krevního tlaku byste měli provádět za stejných situací a za stejného tělesného a psychického uvolnění, v klidném prostředí a ve stejnou denní dobu, např. každý den hodinu po večeři. Měření provádějte vsedě v klidném prostředí. Před měřením nejezte, nekuřte a vylučte jakýkoliv pohyb. Před měřením si několik minut odpočněte. Příprava měření: Prosím přesvědčte se, že velikost manžety odpovídá obvodu Vaší paže nebo zápěstí. Nasaďte manžetu tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Manžetu nasaďte pevně, příliš volná manžeta znamená nepohodlné měření. Manžeta však nesmí škrtit nebo omezovat průtok krve. Spojte manžetu s hlavní jednotkou, zapněte přístroj a napusťte manžetu podle návodu k obsluze. U zápěsťových tonometrů udržujte zápěstí ve výšce srdce! 10 cm rozdílu výšky způsobí chybu při měření 8 mmHg. Během měření: Vyhněte se jakémukoliv pohybu. Neuvádějte v činnost žádný ze svalů při měření na paži. Dýchejte normálně a nemluvte. Jestliže chcete udělat několik měření po sobě, počkejte nejméně 1 mnutu mezi nimi.
Doporučení, jak správně interpretovat naměřené hodnoty
Rozumím tomu, že se krevní tlak během dne mění a proto mohu naměřit rozdílné hodnoty. Ale jaký je tedy můj skutečný krevní tlak?
Průměr několika měření, získaných v několika dnech za stejných okolních situací a ve stejnou denní dobu, nejlépe vyjadřuje Váš krevní tlak. Měřte se, například, hodinu po večeři ve třech následujících dnech a ve výsledcích nenajdete podstatné rozdíly. Průměr z těchto měření nejlépe vyjadřuje Váš krevní tlak.
Rozdíl mezi hodnotami, které naměří lékař a které naměří digitální měřič krevního tlaku
Můj doktor říká, že můj krevní tlak je 150/100 mmHg, ale proč tonometr Microlife dává výsledky kolem hodnot okolo hodnoty 135/95 mmHg?
Jedním z důvodů může být, že u lékaře nejste ve stejném uvolnění jako doma. Když jste u lékaře méně uvolněný, krevní tlak je vyšší. Nižší krevní tlak o cca 15 mmHg v uvolněném prostředí je normální. Tomuto jevu se říká Syndrom bílého pláště. Další důvod může souviset s normální změnou krevního tlaku během dne. Změny až o 30 mmHg během krátké doby se mohou projevit s fyzickou a psychickou aktivitou (sport, myšlení, stres, atd.). Proto Vám doporučujeme provádět měření ve stejnou denní dobu za stejných okolních podmínek, např. každý den hodinu po večeři. Toto je také důležité upozornění každého výrobce měřičů krevního tlaku.Rozdíl mezi elektronickým přístrojem a doktorem může být způsobem i rozdílným systémem obou měření a je srovnatelný s rozdílem, který může vzniknout, když dva lékaři měří jednoho pacienta svými přístroji a naměří rozdílné hodnoty. Obecně jsou dnes, na základě dlouhodobých výzkumů a doporučení zdravotnických organizací, lékařskou veřejností přijímány hodnoty naměřené doma, v klidu, jako správné hodnoty krevního tlaku.
Přesnost měření krevního tlaku tonometry Microlife
Očekávám, že s tonometrem Microlife dostanu pokaždé stejné výsledky, ale ty jsou často rozdílné. Je to závada přístroje?
Krevní tlak není z fyziologických důvodů konstantní tělesná veličina, Váš krevní tlak může kolísat až o 30 mmHg během krátké doby. Stejně tak se může Váš krevní tlak změnit během dvou měření. Ve skutečnosti není snadné mít stejný stav během následně provedených měření. Není neobvyklé, že následující měření dá rozdílné hodnoty dané fyziologickým stavem a vlivem okolních faktorů (chůzí, hlukem, pohybem atd.) Proto průměr několika výsledků, získaných několikrát denně ve srovnatelných situacích během stejného času reprezentuje Váš skutečný individuální krevní tlak. Měřte se, například, hodinu po večeři ve třech následujících dnech a ve výsledcích nenajdete podstatné rozdíly. Průměr z těchto měření nejlépe vyjadřuje Váš krevní tlak. Všechny okolní vlivy dokáže eliminovat měření v režimu MAM. Touto pokrokovou technologií měření je vybaveno několik typů tonometrů Microlife.

 

Rychlý dotaz
2003–2015 © BONECO CR, s. r. o., +420 774 722 396, info@boneco-cr.cz | archiv | intranet